Trening akomodacji oka

Jeżeli mamy dysfunkcję akomodacji, to można ją wyprowadzić za pomocą odpowiedniego planu ćwiczeń. Poniżej zostaną przedstawione 3 wybrane ćwiczenia, które można modyfikować. Plan treningu układa zawsze doświadczony specjalista, który od razu objaśni sposób oraz czas trwania ćwiczeń.

 

FLIPPER - jest to patyk z parą soczewek dodatnich i parą soczewek ujemnych, np. +/-0.50, +/-1.00 itd. Do ćwiczenia potrzebny jest tekst do czytania, np. gazeta lub książka. Pacjent ma za zadanie szybko wyostrzać czytany tekst podczas zmiany pozycji flippera. Celem ćwiczenia jest wykonanie określonej ilości cykli na minutę. Ćwiczenie wykonuje się jedno- i obuocznie i może być stosowane przy niesprawnej i niedostatecznej akomodacji.

KARTY HARTA - są to tablice z tekstem,  które można wydrukować bądź zakupić. Jedną kartę można powiesić na ścianie, zaś drugą trzymać w bliży. Przykładowe ćwiczenie polega na szybkim wyostrzeniu tekstu w bliży i w dali. Celem jest osiągnięcie określonej ilości cykli na minutę i wykonuje się je jedno- i obuocznie. Ćwiczenie stosowane jest przy niesprawnej i niedostatecznej akomodacji.

SZNUR BROCKA - jest to sznur z nawleczonymi koralami o różnej wielkości i różnych kolorach. Jeden koniec sznurka powinien być przywiązany do stabilnego przedmiotu, drugi zaś powinien być trzymany przy nosie, tak aby sznur znajdował się w linii wzroku. Ćwiczenie polega na obserwowaniu wskazanych przez badającego korali i zachowaniu wyraźnego obrazu. Ćwiczenie wykonuje się jedno- i obuocznie i można je stosować przy niesprawnej i niestabilnej akomodacji.

0
Feed

Zostaw komentarz