Obturacja

Czym jest obturacja oka? W jakim celu jest wykorzystywana?  Zacznijmy od początku. Od niedowidzenia. Niedowidzenie, inaczej amblyopia, to osłabiona zdolność widzenia (najczęściej na jednym oku), pomimo optymalnej korekcji.

Niedowidzenie najczęściej rozwija się w dzieciństwie, w wyniku zeza lub zbyt dużej różnicy mocy optycznej między oczami. Najprościej mówiąc, mózg wybiera lepszy obraz. Wrażenia wzrokowe z oka lepiej widzącego dominują nad wrażeniami wzrokowymi z oka "leniwego" (niedowidzącego).

 

W tym przypadku, specjalista często zaleca obturację. Obturacja ma na celu "zachęcenie" leniwego oka do podjęcia pracy. W tym celu zasłania się oko dominujące, a dziecko ćwiczy oko niedowidzące, np. podczas rysowania, zabaw, etc. Takim obturatorem może być opaska na oko lub obturator montowany na soczewce okularowej.

 

Kluczowym aspektem jest tutaj czas (od urodzenia do ok. 6 r.ż.).  Im wcześniej wdrożymy ćwiczenia, tym efekty będą lepsze. 

 

Największą rolę odgrywają tutaj rodzice dziecka. Po pierwsze, najważniejsze są regularne badania, aby szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości. Jeżeli niedowidzenie rozwija się we wczesnym etapie rozwoju, to dziecko nie zawsze powie nam, że gorzej widzi, ponieważ może nie wiedzieć, jak to jest widzieć dobrze. Po drugie, jeżeli lekarz już zlecił ćwiczenie oka niedowidzącego, rodzice powinni przypilnować dziecko, aby w czasie zasłaniania, nie podglądało ono zdrowym okiem i aby obturacja była wykonywana poprawnie. 

0
Feed

Zostaw komentarz