Co to jest akomodacja oka?

Soczewka oka jest elastyczną strukturą, która dzięki zdolności zmiany swojego kształtu może zwiększać lub zmniejszać swoją moc optyczną. Nastawczość soczewki podczas obserwowania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach nazywamy akomodacją.

 

Soczewka zawieszona jest na włóknach obwódki rzęskowej (są to włókna odchodzące od wyrostków rzęskowych ciała rzęskowego). Ciało rzęskowe zawiera mięsień rzęskowy. Podczas skurczu włókien południkowych tego mięśnia naprężenie obwódki rzęskowej wzrasta, co powoduje spłaszczenie soczewki i dzięki temu możemy widzieć wyraźnie przedmioty znajdujące się daleko. Natomiast skurcz włókien okrężnych powoduje zmniejszenie naprężenia obwódki rzęskowej i tym samym soczewka staje się kulista i wypukła – dzięki temu możemy obserwować bliskie przedmioty.

 

Z wiekiem soczewka traci swoją elastyczność i zdolności akomodacyjne maleją.

 

Czasami, z różnych powodów akomodacja „nie działa” poprawnie. Dysfunkcjami akomodacji są:

- niesprawność akomodacji – objawia się trudnością w szybkim wyostrzaniu obrazu przy przerzucaniu wzroku z bliży na dal i na odwrót; pacjenci potrzebują na to dłuższej chwili, dlatego praca w bliży lub na różnych odległościach może być dla nich męcząca;

- niedostateczność akomodacji – może występować w wyniku przemęczenia, silnego stresu, niedotlenienia; najczęstszym objawem jest rozmywanie się obrazu z bliska;

- męczliwość akomodacji – akomodacja szybko ulega zmęczeniu i pogorszeniu;

- ociężałość akomodacji – odpowiedź akomodacji pojawia się z pewnym opóźnieniem;

- paraliż akomodacji – akomodacja działa tylko częściowo lub występuje zupełny brak odpowiedzi akomodacji.

 

Wśród wyżej wymienionych, najczęściej występującymi są niesprawność i niedostateczność akomodacji. Stan akomodacji najczęściej ocenia optometrysta podczas badania optometrycznego. Jeżeli stwierdzi on jakąkolwiek dysfunkcję akomodacji, może dobrać odpowiednie ćwiczenia w celu poprawy określonych parametrów akomodacji lub gdy istnieje taka potrzeba, skierować do innego specjalisty.

0
Feed

Zostaw komentarz